Savrupmāju zeme Mārupē - aktuālās tendences

Date
Preview

Par savas privātmājas celšanu Mārupē sapņo ļoti daudzi, taču, lai to paveiktu, nepieciešams iegūt savā īpašumā savrupmāju būvēšanai piemērotu zemi. Šajā rakstā apkopota aktuālā informācija par to, kādi darījumi šogad norisinājušies Mārupes savrupmāju apbūves zemes segmentā.

Uz pirkuma līguma pamata pirmajos septiņos šā gada mēnešos reģistrēti 66 darījumi, liecina Cenubanka.lv pieejamā informācija.

Izmēra ziņā vispieprasītākie ir 1500 – 2500 kv.m plašie zemes gabali. Šajā kategorijā līdz augusta sākumam notikuši 28 darījumi.

Savukārt tikai 7 darījumi notikuši ar īpašumiem, kas plašāki par 2500 kv.m. No šiem īpašumiem lielākais ir bijis 4654 kv.m plašs.

Zemesgabaliem līdz 1000 kv.m kopā reģistrēti 17 pārdošanas darījumi. Zemesgabaliem, kuru platība ir 1000 – 1500 kvadrātmetru robežās, notikuši 14 darījumi.

Tendence iegādāties samērā lielus zemes gabalus var liecināt par to, ka personām, kas šobrīd Mārupē izvēlas celt privātmāju ir ļoti svarīgs plašums un brīvības sajūta, kā arī finansiālie apstākļi nav pārlieku ierobežoti. Tāpat daļa plašāko īpašumu varētu tikt izmantoti uzņēmējdarbības nolūkos- to apbūvei un pārdošanai tālāk.

Runājot par šo īpašumu vērtību, dārgākais pirkšanas un pārdošanas darījums savrupmāju zemei Mārupē noticis par EUR 200 000. Virs 70 000 EUR kopā reģistrēti pieci darījumi, taču robežās no 50 000 līdz 70 000 EUR reģistrēti 9 darījumi. Visvairāk darījumu notikuši EUR 20 000-50 000 kategorijā, kurā uz pirkšanas – pārdošanas līguma pamata reģistrēti 33 darījumi. Cenu kategorijā līdz 20 000 EUR notikuši 19 darījumi. Samērā lielais darījumu skaits pašā zemākajā cenu kategorijā var liecināt arī par neoficiālas skaidrās naudas iesaisti vairākos no darījumiem vai cita veida nobīdēm no klasiskas darījuma struktūras. Īpaši ņemot vērā to, cik pieprasīti bijuši lielie īpašumi.

Pagājušajā gadā līdz augustam tika reģistrēti kopā 86 darījumi, par 20 mazāk kā šajā gadā.

Autors: Helmuts Medinieks

Visas ziņas Nākamā ziņa