Par projektu

Lietošanas noteikumi

“Cenu Banka” – projekta nosaukums

“Uzturētājs” - projekta Cenu Banka izveidotājs, uzturētājs un attīstītājs SIA CENUBANKA.LV, reģistrācijas numurs 40103203083, Rīga, Kungu 8, LV-1050

cenubanka.lv” – interneta vietne, kur Uzturētājs realizē savu servisu – nekustamā īpašuma darījumu arhīvu / tirgus analīzes rīku.

“Lietotājs” – ikviena pilngadīga fiziska persona, kas ar sev piešķirtiem pieejas kodiem piekļūst cenubanka.lv. Juridisko personu darbiniekiem katram tiek izveidota atsevišķa piekļuve cenubanka.lv.

 “Pamatdati” - cenubanka.lv ievietotā informācija par nekustamā īpašuma darījumiem, kam par pamatu ir Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes dati (Avots © Valsts zemes dienests, pirmpublicējuma gads 1998 - 2019)

“Papilddati” - Internetā brīvi pieejama informācija no nekustamā īpašuma sludinājumu vietnēm. Šī informācija tiek pievienota darījumiem, lai Cenu Banka Lietotāji par veiksmīgāk izdarīt secinājumus par reģstrētā darījuma Cenu, tehnisko stāvokli utt. 

“Komentāri” – cenubanka.lv sadaļa pie darījumiem, kura pieejama tikai Lietotājiem ar ilgtermiņa sadarbības līgumiem. Šī ir nozares profesionāļu sadaļa, kur Lietotāji pievieno sev zināmo informāciju, tādejādi papildinot Pamatdatus (tehniskā stāvokļa raksturojums, fotogrāfijas, darījuma apstākļi, t.sk. informācija no izsoļu portāliem, aģentūru mājas lapām, sludinājumi, informācija no pašvaldību portāliem u.c.)

“Lietošanas noteikumi” – zemāk izlasāmie noteikumi, kam Lietotājs piekrīt, ja vēlas izmantot cenubanka.lv

 1. Lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši jebkuram Lietotājam, kas apmeklē cenubanka.lv, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājam ir vai nav izveidots reģistrēta Lietotāja konts.
 2. Uzturētājam ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, papildināt Lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas cenubanka.lv.
 3. cenubanka.lv lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu Lietošanas noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram Lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 4. Lai kļūtu par cenubanka.lv Lietotāju, jāreģistrējas kā cenubanka.lv Lietotājam. Uzņēmumiem, jāslēdz Sadarbības līgums. Sazinietis ar mums!
 5. Reģistrētiem Lietotājiem – fiziskām personām un uzņēmumu darbiniekiem, piekļuve cenubanka.lv īstenojama ar e-pastu/parole vai ar sociālo tīklu kontu (Facebook, Google+) starpniecību.
 6. Lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā Lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Personīgo informāciju, iespējams labot cenubanka.lv > Mans konts
 7. Lietotājam ir tiesības piekļūt cenubanka.lv tikai un vienīgi ar saviem pieejas kodiem. Nodot savus pieejas kodus citai personai ir stingri aizliegts. Pārkāpuma gadījumā Lietotājam pieeja tiek bloķēta.
 8. Uzturētājs negarantē nepārtrauktu servisa pieejamību. Tehniskas kļūdas ir iespējamas, mēs nevaram garantēt, ka noteiktos apstākļos tādas nevar rasties. Visa servisa darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir (“as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Uzturētāja. Bez tam, Uzturētājs nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri Lietotājiem ir radušies saistībā ar servisa un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 9. Uzturētājs nemitīgi attīsta servisu un uzlabo pakalpojumus, lai nodrošinātu Lietotājiem vislabāko iespējamo pakalpojumu un visaugstāko pakalpojuma kvalitāti. Servisa nepārtraukta un stabila darbība ir viena no Cenu Banka prioritātēm!
 10. Ja Lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja servisam vai arī Lietotāja konts tiek izdzēsts, tad Lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar servisa izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 11. Uzturētājam ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Cenu Banka saistītām aktualitātēm, piemēram, jaunumiem, izmaiņām u.tml. Ja Lietotājs nevēlas saņemt šos ziņojumus, Lietotājam par to jāpaziņo uz info@cenubanka.lv.
 12. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz servisu www.cenubanka.lv pieder tikai un vienīgi Uzturētājam. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Uzturētājam.
 13. cenubanka.lv ietvertā informācija ir Uzturētāja oriģinālprodukts, kas sastāv no Pamatdatiem, Papilddatiem un Komentāriem.
 14. Uzturētājs Pamatdatus ar lielu atbildības sajūtu, precizitāti un musdienīgiem IT risinājumiem importē (ievieto) cenubanka.lv. Lietotājiem nav iespējas tos ne labot, ne izdzēst.
 15. Uzturētāja un Lietotāju pievienotiem Komentāriem ir informatīvs raksturs. Neviens nenes atbildību par informācijas patiesumu. Svarīgi, ka Komentāri sadaļa pieejama tikai Lietotājiem ar ilgtermiņa abonēšanas līgumiem, kuri apsalūtais vairākums ir nekustamā īpašuma nozares kvalificēti dalībnieki, eksperti savā jomā.
 16. Uzturētājs seko līdzi Komentāru kvalitātei. Uzturētājam ir tiesības dzēst Lietotāju pievienotos Komentārus, ja Uzturētājs konstatē acīmredzamas nepilnības vai neatbilstību konkrētajam darījumam, kam šis Komentārs pievienots, tādejādi nodrošinot Papildinformācijas augsto kvalitāti.
 17. Papilddatiem ir informatīvs raksturs. Uzturētājs neko neapgalvo, bet dod iespēju Lietotājiem pašiem izdarīt secinājumus. Uzturētājs neuzņemas atbildību par Lietotāja izdarītajiem secinājumiem, analizējot cenubanka.lv pieejamo informāciju.
 18. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Uzturētāju un Lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.
 19. Atteikuma tiesība, ņemot vērā, ka Pakalpojums ir par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā - atteikuma tiesība nav īstenojama. Tomēr, ja Privātpersona iegādājoties pakalpojumu tiešsaistē, nav apmierināta ar Uzturētāja sniegto pakalpojumu, tai 14 dienu laikā pēc Pakalpojuma saņemšanas ir tiesības nosūtot uz info@cenubanka.lv Paziņojumu par atteikuma tiesības izmantošanu, detalizēti pamatojot iemeslu.

_

2007.g. - projekta Cenu Banka dibināšanas gads

2007. - 2014.g.darbojas projekta Cenu Banka pirmā versija
(dati par Rīgu, Rīgas rajonu, manuāli ievadot datus apm. 40% no visiem reģistrētajiem darījumiem parādījās datu bāzē, Lietotāji paši tika aizcināti pievienot sev zināmos darījumus ar pielikumiem)

2015. gadā Lietotājiem tika nodota Cenu Banka jaunā versija (v.2)
(apkopojot 7 gadu pieredzi, integrējot modernus IT risinājumus, tika radīts moderns rīks datu meklēšanā un attēlošanā. Datu bāzē nonāk visi uz Pirkuma līguma pamata reģistrētie darījumi, visā Latvijā, Lietotājiem izveidota ērta darījumu komentēšanas sadaļa)

2017. gadā tiek radīts Cenu Banka papildrīks - SLUD. ARHĪVS.
(sludinājumu automatizēta sasaite ar darījumiem)

2017. gadā cenubanka.lv tiek tulkota angļu un krievu valodās