Privātums

  1. Esot timekļa vietnē cenubanka.lv un lietojot Uzturētāja servisu, jebkurš apmeklētājs izsaka piekrišanu, ka SIA CENUBANKA.LV veic attiecīgā lietotāja personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē. 
  2. Ja, lietojot cenubanka.lv, jums kļūst zināms, ka jebkāds cenubanka.lv publicēts saturs pārkāpj jūsu tiesības vai trešās personas tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzam paziņot mums par šādu pārkāpumu, nosūtot e-pastu uz info@cenubanka.lv
  3. Jebkura persona, kurai ir radušās pretenzijas pret cenubanka.lv izvietoto invormāciju, var iesniegt motivētu pieteikumu, pamatojot savas tiesības uz informācijas intelektuālā īpašuma tiesībām un lūgt to izņemt no cenubanka.lv, sūtot pretenziju uz info@cenubanka.lv
  4. Uzturētājs pēc pieteikuma pārbaudes, ja tajā būs ietverts juridiski korekts un patiess pamatojums intelektuālā īpašuma tiesībām uz informāciju, izņems to no cenubanka.lv.
  5. Uzturētājs nedalās ar identificējamu personu datu informāciju ar citiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem.
  6. Uzturētājs apņemas darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un Jūsu konta autentifikāciju. Mēs šifrējam datu pārsūtīšanas kanālus, taču neviena šifrēšanas metode nenodrošina aizsardzību pret cilvēku izraisītām kļūdām vai hakeru uzbrukumiem.
  7. Uzturētājs informāciju par Lietotājiem un to darbībām cenubanka.lv uzskrāj savām vajadzībām, bet nekādi neizplata trešajām personām.