TRŪKSTOŠĀS KOORDINĀTES

Valsts zemes dienesta (turpmāk: VZD) datos ir divas ailes, pēc kurām var identificēt īpašumu un tā atrašanās vietu. Vienkāršākais veids, kuru gadiem izmanto Cenu Banka (turpmāk: CB), ir adrese, proti, pēc adreses tiek noteiktas objekta koordinātes un attēlotas kartē. Rīgai, bijušajam Rīgas rajonam un Jūrmalai trūkstošās koordinātes tika piemeklētas un atzīmētas manuāli. Šis risinājums nav ideāls sekojošu iemeslu dēļ:
  1. VZD datos reizēm ir norādītas “vecās” adreses (adreses, īpaši Rīgā, regulāri tiek mainītas). Iestādes sniegtais komentārs attiecībā uz šo problēmu: “Problēma ir datos, jo nenotiek adreses aktualizācija uz aktuālāko adresi dažiem darījumiem. Līdz ar to datos parādās nekorektā adrese. Valsts zemes dienests strādā pie šīs problēmas risināšanas”;
  2. Zemes īpašumiem bieži vien nav konkrētas adreses, tā sastāv no novada un pagasta, bez precīzākām norādēm. Piemēram: Olaines novads, Olaines pagasts.
CB koordināšu trūkumu mēģina risināt izmantojot zemes kadastra apzīmējumus, taču šis process šobrīd aizņem vairāk laika. Tāpēc pēc datu importa, liela daļa zemes darījumu ir bez koordinātēm. Pēc koordināšu precizēšanas, šī brīža tehniskais risinājums paredz, ka tiks rādīts tikai novads un pagasts, uz kura atrodas zeme (lielākoties nekas vairāk nav iespējams).
 
Ņemot vērā visu uzskaitīto, iesakām zemes meklēšanu un atlasi veikt izmantojot adreses pierakstu līdz pagasta līmenim, vai arī izmantojot poligona iezīmēšanas funkciju kartē (kartes apakšējā labajā stūrī jāizvēlas iespēja “Iezīmēt”, tad ar datora peli jāuzzīmē vēlamais poligons (iezīmēšanas pabeigšanai jāizmanto dubultklikšķis), visbeidzot jānospiež poga “Meklēt”, kas atrodas tur pat uz kartes, blakus “Iezīmēt”).
 
Šobrīd esam piemeklējuši koordinātes lielākajai daļai līdz 2021. gada janvārim (ieskaitot) publicētajiem datiem. Turpmāk koordinātes jaunākajiem datiem būs redzamas aptuveni ar viena mēneša nobīdi.