Administratīvi teritoriālā reforma

Šī gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kuru ietekmēja arī nesenie Satversmes tiesas lēmumi. Tā ietekmē mainījās adrešu pieraksts:

  • Vairāki novadi pārtapa par pagastiem (Iecavas novads kļuva par Iecavas pagastu);
  • Divas apdzīvotas vietas ieguva pilsētas statusu (Koknese un Iecava);
  • Vairāki pagasti un pilsētas tagad atrodas citos novados;
  • Jēkabpils un Valmiera ir iekļautas attiecīgi Jēkabpils un Valmieras novados;
  • c. izmaiņas.

Lai gan reforma ir apstiprināta jau ilgāk nekā gadu, likuma gala redakcija tapa zināma tikai nesen un ir saglabājušās neskaidrības par atsevišķiem pagastiem. Tāpat vairākas pilsētas šo statusu iegūs tikai 2022. gadā – Ādaži, Ķekava, Mārupe.

Cenu Bankā ir darījumi no 2010. gada un starp tiem ir tādi darījumi, kuriem adreses vairs neeksistē (piemēram, nojaukta ēka, ēka sadalīta dzīvokļu īpašumos, zemes, kur tagad atrodas jaunbūves), tādēļ vienīgais risinājums ir iekšēji radīta pārejas tabula. Mēs strādājam pie algoritma, kas sistēmai ļaus atpazīt un nomainīt tikai to daļu no adreses, kura ir mainījusies, lai pilnībā saglabātu visus vēsturiskos datus.

Valsts Zemes dienests ATR adrešu pieraksta maņu savos datos iestrādās tikai no 1. augusta. Vienlaikus, jauno darījumu un sludinājumu adreses Cenu Banka iegūst no aktuālā adrešu reģistra, un jūlijā ielādētajiem Valsts zemes dienesta datiem adreses tika atrieztas aktuālo adrešu pierakstu.

Līdz ar to, ir radusies situācija, ka jaunajiem darījumu datiem ir aktuālais adrešu pieraksts, bet vecajiem – spēku zaudējušais adrešu pieraksts. Mēs strādājam pie tā, lai tuvākajā laikā visas adreses (kopā ap 1 miljonu unikālu ierakstu) nomainītu pret aktuālajām.

 

Svarīgākais: šajā pārejas posmā jaunākos darījumus nevarēs atrast meklējot pēc iepriekšējiem novadiem, bet vecākos – pēc jaunajiem.

 

Meklējot darījumus lielākās teritorijās ārpus Rīgas un lielajām pilsētām, aicinām meklēt pēc pagasta vai izmantot iezīmēšanu kartē (skatīt Palīdzība otro video: https://cenubanka.lv/lv/manual/video).

 

Ar cieņu,
Cenu Banka komanda