Paziņojums par datu papildināšanu

Informējam, ka no Valsts zemes dienesta esam saņēmuši trūkstošos datus un papildinājuši Cenu Bankas datubāzi.